***เว็บไซต์มีเดีย ดอท สุราษฎร์ธานี ดอท จีโอ ดอท ทีเอช จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี http://media.suratthani.go.th
 
 
 
ภาพงานแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2554
รายละเอียด...
ภาพงานพิธีสมโภชศาลหลักเมือง ประจำปี 2554
รายละเอียด...
   
   
 
ภาพการสร้างบ้านและส่งมอบบ้าน
รายละเอียด...
ภาพอุทกภัย อำเภอพุนพิน วันที่ 3 เมษายน 2554
รายละเอียด...
ภาพอุทกภัย ภาพถ่ายทางอากาศ อำเภอพุนพิน อำเภอนพพิตำ วันที่ 3 เมษายน 2554
รายละเอียด...
ภาพอุทกภัย ภาพถ่ายทางอากาศ อำเภอพุนพิน อำเภอนพพิตำ วันที่ 3 เมษายน 2554
รายละเอียด...
ภาพอุทกภัย นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ อำเภอพุนพิน วันที่ 3 เมษายน 2554
รายละเอียด...
ภาพอุทกภัย อำเภอพุนพิน วันที่ 2 เมษายน 2554
รายละเอียด...
ภาพอุทกภัย ภาพถ่ายทางอากาศวันที่ 1 เมษายน 2554
รายละเอียด...
ภาพอุทกภัยพื้นที่ อำเภอเคียนซา อำเภอพระแสง วันที่ 31 มีนาคม 2554
รายละเอียด...
ภาพอุทกภัยพื้นที่ อำเภอเคียนซา อำเภอพระแสง วันที่ 31 มีนาคม 2554
รายละเอียด...
ภาพอุทกภัยพื้นที่ บ้านปากบาง อำเภอพุนพิน วันที่ 30 มีนาคม 2554
รายละเอียด...
ภาพอุทกภัยพื้นที่ อำเภอไชยา อำเภอท่าชนะ วันที่ 29 มีนาคม 2554
รายละเอียด...
ภาพอุทกภัยพื้นที่ บ้านนาเดิม ท่าชี ปากหมาก ท่าชนะ ไชยา วันที่ 28 มีนาคม 2554
รายละเอียด...
ภาพอุทกภัยพื้นที่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ และอำเภอดอนสัก วันที่ 26 - 27 มีนาคม 2554
รายละเอียด...