***เว็บไซต์มีเดีย ดอท สุราษฎร์ธานี ดอท จีโอ ดอท ทีเอช จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี http://media.suratthani.go.th
 
 
 
ผู้ประพันธ์

ขุนวิชา การพิศิษฎ์

คุณครูแผ้ว พรหมสวัสดิ์

คุณครูกฤษณ์ บุญรัตน์

คุณครูสุวดิษฐ์ เนตรพุกกณะ
สุราษฎร์ธานี รุ่งเรืองสมเมืองคนดี

อีกธารตาปี นามพระธีรราชประทาน

เป็นแดนอุดมไม้ปลา มะพร้าวมาเนิ่นนาน

เหล่าราษฎร์สุขศานต์ มุ่งมั่นขยันทำกิน

มิ่งขวัญ ชาวเมือง มีองค์พระธาตุพุทธศาสน์ประเทือง

ถิ่นชนกตัญญูยิ่ง เมตตาอยู่อาจิณ

ร่วมรักแผ่นดิน คนดี นี้ไชโย

( ซ้ำตั้งแต่ต้นจนจบ )


 
 
   

จัดทำโดย : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ : 0-7728-4806โทรสาร : 0-7728-4806
E-mail : webmaster@suratthani.go.th