***เว็บไซต์มีเดีย ดอท สุราษฎร์ธานี ดอท จีโอ ดอท ทีเอช จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี http://media.suratthani.go.th
 
 
 
คำร้อง-ทำนอง เสนอ ศรีชุม
เรียบเรียงเสียงประสาน วชิรินทร์ อรุณปรีดิ์

คราหนึ่ง ยังซึ้งตรึงใจ เคยเนา ในเมืองใต้นานมา

สุราษฏร์ธานีนี่หนา ตรึงอุรา พาให้ใจคนึง

พระบรมธาตุ เป็นศรีสง่า เมืองไชยา

ใจข้ายังฝังตรึง จากพนม แสนเศร้าสุดซึ้ง จิตคนึง มั่นอยู่ในอุรา

บ้านตาขุน ขุนเขา ลดหลั่น เขื่อนเชี่ยวหลานสคราญละออตา

เกาะพงัน ดั่งสวรรค์ชักพา ยามได้มาแสนสุข ฤทัย ท่าชนะ บุญกุศล

สูงส่ง แม่นางสงค์คุ้มครองผองภัย บ้านนาสารศรีวิไล เป็นแหล่งใหญ่

ของเงาะโรงเรียน

 

โอ้ดอนสัก อดีตรักยังตราตรึง แสนคิดถึงวังหินเกิดพูดเขียน

วันหนึ่งจะต้องหมุนเวียน มาเยี่ยมเยียนเมืองสุราษฎร์สะอาดตา

กาญจนดิษฐ์ เมืองท่าทองในนามใหม่ แหล่งหอยใหญ่ระบือนาม

นานมา เกาะสมุยนั้นดังเมืองฟ้า ชนนานาเพรียกหาอยากมาเยือน

เวียงสระ พระแสง เคียนซา ยามจากมา ดั่งอุราโดนเชือดเฉือน

พุนพิน ถิ่นเก่ามีเคยเลือน จิตย้ำเตือนคืนสู่เหย้าชาวท่าฉาง

วิภาวดีนี้เมืองพรหม คีรีรัฐนิคมงามสมสุดสำอาง ชัยบุรี ถิ่นที่พี่

จากนาง ให้อ้างว้างถวิลหา บ้านนาเดิม องค์สมเด็จพระธีรราชเจ้า

ธ โปรดเกล้าฯ พระราชทานส่งเสริม ให้ไชยา เมืองคนดีจากนามเดิม

มีนามเฉลิม "สุราษฎร์ธานี"

 


  
 
   

จัดทำโดย : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ : 0-7728-4806โทรสาร : 0-7728-4806
E-mail : webmaster@suratthani.go.th