***เว็บไซต์มีเดีย ดอท สุราษฎร์ธานี ดอท จีโอ ดอท ทีเอช จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี http://media.suratthani.go.th
 
 
 
ผู้แต่ง สุวิทย์ อ่าวเจริญ
ขับร้อง อ้อมใจ พูสวัสดิ์

ตาปีแหล่งนี้เคยมีขวัญชื่นร่มเย็นสดใสยั่งยืนหมื่นปีใสอยู่จีรัง

หลั่งไหลสายชล หลั่งล้นทั่วกันแม่ตาปีรักมั่นทุกวันสวยเย็นเด่นตา

แต่มาบัดนี้มองดำคล้ำเน่าขยะของเสียที่เราเอาแต่ใช้ไม่นำพา

หมักหมมระทมทั่วท้องธารา ผู้คนไม่มองเห็นค่าสารทิศทิ้งมามากมาย

* เดือนสิบเอ็ดชักพระแข่งเรือร้องแห่ ทุกทีไม่มีหันเหเสน่ห์ตาตรึงชึ้งใจ

ดั่งสายตาปีเป็นศรีหทัยคู่แดนคนดีนี้ให้วิใลซึ้งในแหล่งธรรม

วิงวอนก่อนสายริตรองรู้ค่า ร่วมจิตโปรดคิดเมตตาแก่แม่คงคาค่าล้ำ

ให้สายตาปี หล่อเลี้ยงชีพนำสุราษฎร์รุ่งเรืองชื่นฉ่ำทุกยามรักแม่ตาปี (ซ้ำ )

 
 
   

จัดทำโดย : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ : 0-7728-4806โทรสาร : 0-7728-4806
E-mail : webmaster@suratthani.go.th