***เว็บไซต์มีเดีย ดอท สุราษฎร์ธานี ดอท จีโอ ดอท ทีเอช จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี http://media.suratthani.go.th
 
 
 
ผู้แต่ง นิวัติ พุทธรักษา
ขับร้อง เพ็ญนภา มุกดามาศ

เกิดลุ่มน้ำตาปี ดั่งนทีที่รินไหล จากหยดน้อยเป็นธารใหญ่

ล้วนมุ่งไปในทะเล

จากเด็กน้อยค่อยเติบใหญ่ ก้าวเดินไปไม่หันเหสู่โลกกว้างกลางทะเล

ซัดโซเซตามคลื่นลม อยากจะหวนทวนวันเก่าสู่ขุนเขารื่นรมย์

สู่สายน้ำที่ซ่านพรม ฉ่ำชื่นชมแม่ตาปี

อยากจะหวนทวนวันเก่าสู่ขุนเขารื่นรมย์ สู่สายน้ำที่ซ่านพรม

ฉ่ำชื่นชมแม่ตาปี

* อยากจะหวนทวนคืนเก่ากลับบ้านเราสุราษฎร์ธานี

เย็นสายน้ำชุ่มชีวีแม่ตาปีลูกหวนคืน (ซ้ำ * ) 
 
   

จัดทำโดย : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ : 0-7728-4806โทรสาร : 0-7728-4806
E-mail : webmaster@suratthani.go.th