***เว็บไซต์มีเดีย ดอท สุราษฎร์ธานี ดอท จีโอ ดอท ทีเอช จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี http://media.suratthani.go.th
 
 
 
ผู้แต่ง ประจวบ วงศ์วิชา
ขับร้อง น้องรัก ก้องสยาม

ถิ่นแดนวิไลหนึ่งในสยาม ก่อนเคยรู้นามโบราณเล่าลือ

แม่ตาปีเชี่ยวไหลแดนไทยนี่หรืออาณาจักรแห่งศรีวิชัย

พระธาตุไชยาเด่นเป็นราศรี สวนโมกข์นั้นมีพระธรรมสดใส

มะพร้าวเงาะเกาะแก่งงดงามวิไลชวนชื่นตื่นใจแม้ใครมาเยือน

 

* สุราษฎร์ธานีคนดีคู่บ้าน อยู่สุขสำราญทั่วทุกบ้านเรือน

ดั่งแดนสวรรค์เสกสรรคราเยือนลุ่มตาปีเหมือนดังมีมนต์ตรา

โอ้เมืองโสภางามตาสดใสเลิศเลอวิไลแดนไทยใฝ่หา

ได้ยลสักครั้งยังฝังอุราอยากหวนคืนมายังเมืองคนดี (ซ้ำ * ) 
 
   

จัดทำโดย : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ : 0-7728-4806โทรสาร : 0-7728-4806
E-mail : webmaster@suratthani.go.th