***เว็บไซต์มีเดีย ดอท สุราษฎร์ธานี ดอท จีโอ ดอท ทีเอช จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี http://media.suratthani.go.th
 
 
 
ผู้แต่ง สุวิทย์ อ่าวเจริญ
ขับร้อง เพ็ญนภา มุกดามาศ

แดนดินถิ่นนี้มีความสมบูรณ์ เรือกสวนไร่นาเพิ่มพูนเกื้อกูลพี่น้องฝองไทย

สุราษฏร์ธานีคนดีเมืองศรีวิชัย ตาปีเป็นศรีเมืองใต้ ทุกยามพบความร่มเย็น

 

ป่าเขากว้างไกลทะเลใสนั่น สระแก้วบางสวรรค์ พะงัน สมุยสวยเด่น

รัชประภาเขื่อนน้ำนำทุกเช้าเย็น

พระธาตุไชยานั้นเป็นแหล่งธรรมน้อมนำจิตใจ

 

เกาะแก่งเชื่อมโยงด้วยคลื่นทะเล ผูกพันไม่เคยห่างเห เสน่ห์ยังตรึงซึ้งใจ

ดั่งสายตาปีเป็นศรีหทัย คุ้มครองบ้านเมืองนี้ให้วิไลและงามยั่งยืน

 

ยลเยือน ถิ่นนี้ชีวีแสนชื่น สุดสวยอยู่ยั้งยั่งยืนผู้คนยิ้มรื่นชื่นบาน

สุขสันต์ร่วมกันสรรค์สร้างกิจการ ชั่วนาตาปีพ้นผ่านดั่งเป็นวิมานสวรรค์


  
 
   

จัดทำโดย : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ : 0-7728-4806โทรสาร : 0-7728-4806
E-mail : webmaster@suratthani.go.th