***เว็บไซต์มีเดีย ดอท สุราษฎร์ธานี ดอท จีโอ ดอท ทีเอช จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี http://media.suratthani.go.th
 
 
 
ขับร้องโดย ดอน สอนระเบียบ
วง PM5

สุราษฎร์ธานี เมืองคนดีแห่งแคว้นแดนใต้

เราเคยมาร่วมรักผ่อนพักใจ

เสมือนดังไปเที่ยวเฟื่องเมืองฟ้า

ทั่วลำตาปี คราวมีงานแห่พระผ้าป่า

เราลอยลำพร่ำรักฝากสัญญา

พระธาตุไชยาเป็นองค์พยาน

( * ) ขอให้ความรักความหวัง อยู่ยั้งยืนนาน

เหมือนเกาะสมุยมิรู้ล่มจมบาดาล

ฉ่ำหวานนานปี นิรันดร์ดวงใจ

สุราษฎร์ธานี เมืองคนดีแห่งแคว้นแดนใต้

เมืองไมตรีดีล้ำเลิศน้ำใจ

สวรรค์แดนไทยสุราษฎร์ธานี  
 
   

จัดทำโดย : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ : 0-7728-4806โทรสาร : 0-7728-4806
E-mail : webmaster@suratthani.go.th