***เว็บไซต์มีเดีย ดอท สุราษฎร์ธานี ดอท จีโอ ดอท ทีเอช จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี http://media.suratthani.go.th
 
 
ลำดับที่
เพลง
ขับร้อง
ฟัง
1.
สุราษฎร์ธานี วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์
2.
มนต์สุราษฎร์ธานี ไพรัช พันธุรศรี
3.
รักแม่ตาปี ชัยยันต์ สุริยา (หนังตลุงชัยยันต์)
4.
ห่วงแม่ตาปี อ้อมใจ พูสวัสดิ์
5.
คิดถึงแม่ตาปี เพ็ญนภา มุกดามาศ
6.
เมืองคนดี น้องรัก ก้องสยาม
7.
ฝากใจไว้สุราษฎร์ ฯ ศรนารายณ์-อ้อมใจ
8.
สุราษฎร์แดนสวรรค์ เพ็ญนภา มุกดามาศ
9.
สุราษฎร์ธานี ดอน สอนระเบียบ
10.
สุราษฎร์รำลึก เสนอ ศรีชุม
         
         
         
         
         
         
         
         
 
 
 

จัดทำโดย : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ : 0-7728-4806โทรสาร : 0-7728-4806
E-mail : webmaster@suratthani.go.th