***ยินดีต้อนรับเข้าสู้เว็บมีเดีย ดอท สุราษฎร์ธานี ดอท จีโอ ดอท ทีเอช “ขณะนี้อยู่ระหว่างการทดสอบการใช้งานเว็บไซต์"
 
 
     
     
 

สวนโมกขพลาราม…ส่วนป่าอันเป็นกำลังแห่งความหลุดพ้นจากความทุกข์

สวนโมกข์ทำไม ทำไมสวนโมกข์
สวนโมกขพลาราม หรือที่เรียกสั้นๆว่าสวนโมก ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๗๕ ที่ ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา ท่านพุทธทาสเป็นผู้ดำริให้จัดทำให้บริเวณป่าอันสงบวิเวกแห่งนี้เพื่อให้เป็นที่ศึกษา ปฏิบัติและเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ปัจจุปันตั้งอยู่ที่วัดธารน้ำไหล ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สวนโมกขพลาราม หมายถึง สวนป่าอันเป็นกำลังแห่งความหลุดพ้นจากความทุกข์ มาจากคำว่า โมกขะ แปลว่า รอดพ้นหรือหลุดพ้น พละ แปลว่า กำลัง และ อาราม แปลว่า สวนป่า

วิถีสวนโมกข์
ท่านพุทธทาสมีดำริริเริ่มแนวปฏิบัติของสงฆ์และผู้มาศึกษาปฏิบัติธรรมในสวนโมกข์หลายอย่างแตกต่างจากสถานปฏิบัติธรรมหรือพุทธสถานอื่นๆ ทั้งนี้เป็นไปเพื่อให้เกิดความเรียบง่าย ไม่เป็นภาระต่อตนเองและผู้อื่น เน้นย้ำเฉพาะสิ่งที่เป็นแก่นของการดำเนินชีวิต และการปฏิบัติตนสู่ความเป็นอิสระจากทุกข์ จากแนวคิดดังกล่าวท่านพุทธทาสได้ริเริ่มกิจกรรมอื่นอีกบ้างประการที่เป็นเอกลักษณ์ของสวนโมกข์ บางครั้งสอนเป็นวาทะช่วยการจดจำนำไปใช้ได้ง่าย เช่น กินข้าวจานแมว การฉันแบบรถไฟ การตักบาตรสาธิต การเทศวันเสาร์ วัน ๗ ค่ำและวันโกน วันทำบุญล้ออายุ

ประวัติท่านพุทธทาส
ท่านพุทธทาสเกิดเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๔๙ ที่ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เดิมชื่อ เงื่อม บิดาท่านชื่อ เซี้ยง มารดาชื่อ เคลื่อน มีน้องชายชื่อ ยี่เกย และน้องสาวสุดท้ายชื่อ กิมซ้อย
นามพุทธทาสนั้นเกิดขึ้นภายหลังจัดตั้งสวนโมกข์เมื่อท่านได้ศึกษาพุทธธรรมด้วยตนเองอย่างลึกซึ้งถึงขั้นหนึ่ง จึงได้ปาวารณาตนเป็นทาสแห่งพระพุทธองค์ ซึ่งท่านได้กล่าวไว้ครั้งหนึ่งว่า พุทธทาส แปลว่า ผู้รับใช้พระพุทธองค์อย่างถวายชีวิต รับใช้ด้วยกระทำ ให้เกิดความถูกต้อง ทั้งในส่วนปริยัติและปฏิบัติ ให้เกิดผลเป็นปฏิเวธที่แท้จริง ให้เพื่อนมนุษย์รู้ธรรมะ มีธรรมะ ใช้ธรรมะได้รับผลจากธรรมะ มีชีวิตที่เยือกเย็นเป็นนิพพานกัน ที่นี่และเดี๋ยวนี้ ตามสัดส่วนแห่งสติปัญญาความสามารถแห่งตน และทำให้ธรรมะกลายเป็นสิ่งที่มีในชีวิตประจำวันของมหาชนทุกชั้น

วิดีทัศน์ชุดนี้ จัดทำโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดทำขึ้นเนื่องในวาระ พุทธทาส ๑๐๐ ปี

 
 

จัดทำโดย : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ : 0-7728-4806โทรสาร : 0-7728-4806
E-mail : webmaster@suratthani.go.th