***เว็บไซต์มีเดีย ดอท สุราษฎร์ธานี ดอท จีโอ ดอท ทีเอช จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ และการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี http://media.suratthani.go.th
 
 
วิดีทัศน์แนะนำโครงการศูนย์เรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.กาญจนดิษฐ์
จัดทำโดย สนง.ประชาสัมพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รายละเอียด...
 
วิดีทัศน์อุทกภัย ชุดที่ ๔
จัดทำโดย สนง.ประชาสัมพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี รายละเอียด...
 
วิดีทัศน์อุทกภัย ชุดที่ ๓
จัดทำโดย สนง.ประชาสัมพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานีรายละเอียด...
 
วิดีทัศน์อุทกภัย ชุดที่ ๒
จัดทำโดย สนง.ประชาสัมพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานีรายละเอียด...
 
วิดีทัศน์อุทกภัย ชุดที่ ๑
จัดทำโดย สนง.ประชาสัมพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานีรายละเอียด...
 
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อตรวจระบบน้ำประปา เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2554 รายละเอียด...
 
แฟ้ม ภาพ / ข่าวอุทกภัย จากสำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 7เมษายน 2554 ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี รายละเอียด...
 
แฟ้ม ภาพ / ข่าวอุทกภัย จากสำนักงานประชาสัมพันธ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 6 เมษายน 2554 ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี รายละเอียด...
 
บรรยายสรุปจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2554 จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี รายละเอียด...
 
suratthani city of colors,paradise of the gult of thailand Tourism Authority of Thailand Surat Thani Office Tel. 0 7728 8817-9 Fax 0 7728 2828 e-mail: tatsurat@tat.or.th รายละเอียด...
 
สุราษฎร์ธานี เมืองหลากสีสัน สวรรค์แห่งอ่าวไทย วิดิทัศน์ชุดนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุราษฎร์ธานี ความยาว 10 นาทีรายละเอียด...
 
ยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย วิดิทัศน์ชุดนี้จัดทำโดย กลุ่มงานยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย รายละเอียด...
 
เรื่อง บรรยายสรุปอำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดทำโดย อำเภอดอนสัก รายละเอียด...
 
สารคดีใต้ฟ้าเมืองไทย ตอนร้อยคลองล่องบาง วิดิทัศน์ชุดนี้ได้รับความเอื้อเฟื้อจาก ไอเดีย มีเดีย กรุ๊ป รายละเอียด...
 
บรรยายสรุปจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2553 จัดทำโดย กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน จังหวัดสุราษฎร์ธานี รายละเอียด...
 
สวนโมกขพลาราม วิดิทัศน์ชุดนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดทำขึ้นเนื่องในวาระ พุทธทาส ๑๐๐ ปี รายละเอียด...
 
ตามรอยพุทธทาส วิดิทัศน์ชุดนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดทำขึ้นเนื่องในวาระ พุทธทาส ๑๐๐ ปี รายละเอียด...
 
เดินเท้าเที่ยวสวนโมกข์ วิดิทัศน์ชุดนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดทำขึ้นเนื่องในวาระ พุทธทาส ๑๐๐ ปี รายละเอียด...
 
   
 
 
 

จัดทำโดย : กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ : 0-7728-4806โทรสาร : 0-7728-4806
E-mail : webmaster@suratthani.go.th